7.6. ODBIÓR STACJI FAKSYMILE


  Tabela zawiera skrócony wykaz stacji faksymile wraz z parametrami transmisji. Dla uproszczenia w rubryce "uwagi" podano tylko jeden z rodzajów nadawanych informacji. Stacje meteorologiczne pracują według ustalonego planu, dlatego zachęcam do systematycznych i dokładnych nasłuchów interesujących stacji. Niektóre ze stacji meteorologicznych nadają m. in. mapy pogody odebrane z satelitów meteorologicznych. W ostatnich latach w wielu krajach zachodnich obserwuje się tendencję do rezygnacji z transmisji map pogody na falach krótkich a zamiast tego do rozpowszechniania ich w sieciach komputerowych (tylko dla płacących za usługę abonentów) i częściowo w Internecie. Niektóre z podanych poniżej częstotliwości mogą być więc obecnie rzadko używane lub wogóle nie używane (np. kanały stacji DWD lub Bracknell).
    Odbiór faksymile FSK za pomocą odbiornika SSB wymaga dostrojenia go do częstotliwości o 1,9 kHz niższej niż podana w wykazie. Po odebraniu sygnału konieczna jest jeszcze przeważnie korekta dostrojenia. Dla użytkowników programu JVFAX dużą pomocą jest wyświetlany na ekranie wskaźnik gęstości widma. Odbiór sygnałów stacji amatorskich stosujących emisję FM-AFSK nie wymaga żadnych korekt dostrojenia.
    Dostrajając odbiornik SSB do stacji transmitującej mapy pogody, dobrze jest pamiętać, że tło mapy jest białe i wskaźnik dostrojenia przez przeważającą część czasu znajduje się w pobliżu bieli. Natomiast w przerwach pomiędzy obrazami niektóre stacje nadają sygnał bieli, a inne czerni.
    Satelity meteorologiczne nadają sygnał FM zmodulowany podnośną 2400 Hz, której amplituda odpowiada sygnałowi wizyjnemu. Przy dostrajaniu odbiornika do sygnału satelity należy uwzględnić efekt Dopplera.
    Większość odbiorników komunikacyjnych i radiofonicznych nie daje możliwości odbioru zakresów poniżej 150 kHz. Odbiorniki te muszą być wyposażone w dodatkowy konwerter częstotliwości. Układy konwerterów nie są zbyt skomplikowane, w najprostszym przypadku wystarczy układ mieszacza-oscylatora na popularnym obwodzie scalonym S042 lub podobnym.

Tablica 7.1. Wykaz częstotliwości niektórych stacji faksymile

________________________________________________________________
Częst.[kHz]  Stacja       LPM  IOC  Dew.  Uwagi
________________________________________________________________
111,8     OLT21 (Praga)  90,120  576  150  mapy pogody
117,4     DCF37 (DWD)    120  576  150  mapy lotnicze
131,8     FYA31 (Paryż)  90,120  576  150  mapy pogody
134,2     DCF54 (DWD)    120  576  150  mapy satelitarne
139,0     DCF39 (Frankfurt) 120  352  150  agencja prasowa
147,3     DWD        120  576  150  mapy pogody
1887,7     Mariehamn (Fin.)  120  576  400  mapy pogody
2374,0     Northwood (W.Bryt) 120  576  400  mapy pogody
2618,5     GFE25 (Bracknell) 120  576  400  mapy pogody
2804,7     Helsinki (OHG)   120  576  400  mapy lodów
2811,7     Helsinki (OHG)   120  576  400  mapy lodów
2813,6     GYA1 (RN Londyn)  120  576  400  mapy satelitarne
2815,0     Moskwa meteo    90  576  400  mapy satelitarne
3289,5     GFA21 (Bracknell) 120  576  400  mapy pogody
3357,0     USN Norfolk    120  576  400  mapy satelitarne
3360,0     Kijów meteo (RPN71) 90  576  400  mapy pogody
3377,0     Ankara YMA20)    90  576  400  mapy pogody
3436,6     GZZ6 (RN Londyn)  120  576  400  mapy satelitarne
3610,0     Rostow meteo    60  576  400  mapy satelitarne
3650,0     Madryt (ECA7)   120  576  400  mapy pogody
3652,0     Northwood (W.Bryt) 120  576  400  mapy pogody
3735,0     łączność amatorska 120  288  400  +/-5 kHz
3745,0     Tbilisi (RIS70) 60,90  576  400  mapy pogody
3855,0     DDH3 (DWD)     120  576  400  mapy morskie
3875,0     Moskwa meteo    90  576  400  mapy pogody
4047,5     FTE4 (Paryż)    90  576  400  mapy pogody
4047,8     GFZ72 (RN Londyn) 120  576  400  mapy pogody
4055,0     Murmańsk      90  576  400  mapy pogody
4247,6     GZZ2 (RN Londyn)  120  576  400  mapy satelitarne
4307,0     Northwood (W.Bryt) 120  576  400  mapy pogody
4475,0     Nowosybirsk meteo 120  576  400  mapy satelitarne
4525,0     Kijów meteo (RPN75) 90  576  400  mapy pogody
4583,0     DWD        120  576  400  mapy pogody
4610,0     GFA22 (Bracknell) 120  576  400  mapy pogody
4704,0     USN Rota      120  576  400  mapy pogody
4777,5     Rzym (IMB51)    120  576  400  mapy pogody
4782,0     GFE21 (Bracknell) 120  576  400  mapy pogody
4850,0     Murmańsk (RKS21)  90  576  400  mapy pogody
5093,0     Sofia (LZJ2)    120  576  400  mapy pogody
5210,0     Nowosybirsk meteo 120  576  400  mapy satelitarne
5335,0     Nowosybirsk meteo 120  576  400  mapy satelitarne
5355,0     Moskwa meteo  90,120  576  400  mapy satelitarne
5765,0     Nowosybirsk meteo 120  576  400  mapy satelitarne
5785,0     USN Rota      120  576  400  mapy pogody
5800,0     YZZ (Belgrad)   120  576  400  mapy pogody
5850,0     Kopenhaga (OXT)  120  576  400  mapy pogody
6436,6     GYJ3 (RN Londyn)  120  576  400  mapy satelitarne
6446,0     Northwood (W.Bryt) 120  576  400  mapy pogody
6790,0     Ankara (YMA20)   90  576  400  mapy pogody
6880,0     RAN77 (Moskwa) 90,120  576  400  mapy pogody
6918,5     Madryt (ECA7)   120  576  400  mapy pogody
6950,0     Kijów meteo (RJK78) 90  576  400  mapy pogody
6965,0     Murmańsk      90  576  400  mapy pogody
7040,0     łączność amatorska 120  288  400  +/-5 kHz
7480,0     Petersburg (RWV74) 90  576  400  mapy pogody
7495,0     Tbilisi (RDK23) 60,90  576  400  mapy pogody
7630,0     Rostow meteo    60  576  400  mapy satelitarne
7646,0     DWD        120  576  400  mapy pogody
7750,0     Moskwa meteo    90  576  400  mapy satelitarne
7880,0     DDK3 (DWD)     120  576  400  mapy morskie
7967,5     Rostow meteo    60  576  400  mapy satelitarne
8018,0     Helsinki (OFB28)  120  576  400  mapy lodów
8040,0     GFA23 (Bracknell) 120  576  400  mapy pogody
8080,0     USN Norfolk    120  576  400  mapy satelitarne
8146,6     Rzym (IMB55)    120  576  400  mapy pogody
8185,0     FZE82 (Paryż)   120  576  400  mapy pogody
8331,5     Northwood (W.Bryt) 120  576  400  mapy pogody
8334,0     GYA (RN Londyn)  120  576  400  mapy satelitarne
8454,5     Ateny (SVG4)    120  576  400  mapy pogody
8494,6     GZZ40 (RN Londyn) 120  576  400  mapy satelitarne
8530,0     Ateny (SVJ)    120  576  400  mapy pogody
9050,0     USN Rota      120  576  400  mapy pogody
9060,0     Nowosybirsk meteo 120  576  400  mapy satelitarne
9100,0     Rostow meteo    60  576  400  mapy satelitarne
9203,0     GFE22 (Bracknell) 120  576  400  mapy pogody
9220,0     Nowosybirsk meteo 120  576  400  mapy satelitarne
9318,5     USN Keflavik    120  576  400  mapy pogody
9360,0     Kopenhaga (OXT)  120  576  400  mapy pogody
9382,5     USN Rota      120  576  400  mapy pogody
9875,0     USN Rota      120  576  400  mapy pogody
9970,0     Tokio meteo    120  576  400  mapy satelitarne
9980,2     Oslo (LCJ)     240  352  300  agencja prasowa
10130,0    Murmańsk (RBW48)  90  576  400  mapy pogody
10250,0    Madryt (ECA7)   120  576  400  mapy pogody
10520,0    Murmańsk (RKS78)  90  576  400  mapy pogody
10536,0    CFH (Halifax)   120  576  400  mapy pogody
10712,0    Moskwa meteo    60  288  400  mapy satelitarne
10865,0    USN Norfolk    120  576  400  mapy satelitarne
10928,5    GLO30 (Ongar)    60  352  300  agencja prasowa
10980,0    Moskwa meteo    90  576  400  mapy satelitarne
11039,0    DWD        120  576  400  mapy pogody
11086,5    GFA24 (Bracknell) 120  576  400  mapy pogody
11638,0    DWD        120  576  400  mapy pogody
12201,0    AFA (Waszyngton)  120  576  400  mapy pogody
12305,0    FTM30 (Paryż)   120  576  400  mapy pogody
12320,0    Nowosybirsk meteo 120  576  400  mapy satelitarne
12741,6    GZZ44 (RN Londyn) 120  576  400  mapy satelitarne
12844,5    Northwood (W.Bryt) 120  576  400  mapy pogody
13510,0    CFH (Halifax)   120  576  400  mapy pogody
13597,4    Rzym (IMB56)    120  576  400  mapy pogody
13657,0    DDH8 (Quickborn)  120  576  400  mapy pogody
13855,0    Kopenhaga (OXT)  120  576  400  mapy pogody
13882,5    DDK6 (DWD)     120  576  400  mapy pogody
14230,0    łączność amatorska 120  288  400  +/-5 kHz
14436,0    GFE23 (Bracknell) 120  576  400  mapy pogody
14582,5    GFA25 (Bracknell) 120  576  400  mapy pogody
15950,0    Moskwa meteo    90  576  400  mapy satelitarne
15959,0    USN Norlfolk    120  576  400  mapy pogody
16115,0    GYA (RN Londyn)  120  576  400  mapy satelitarne
16135,0    Honolulu meteo   120  576  400  mapy satelitarne
16410,0    USN Norfolk    120  576  400  mapy satelitarne
16912,0    Northwood (W.Bryt) 120  576  400  mapy pogody
16938,6    GZZ61 (RN Londyn) 120  576  400  mapy satelitarne
17040,0    USN Rota      120  576  400  mapy pogody
17510,0    Kopenhaga (OXT)  120  576  400  mapy pogody
17585,0    USN Rota      120  576  400  mapy pogody
18110,0    łączność amatorska 120  288  400  +/-5 kHz
18220,0    Tokio meteo    120  576  400  mapy satelitarne
18261,0    GFE24 (Bracknell) 120  576  400  mapy pogody
18434,9    USN Norfolk    120  576  400  mapy satelitarne
18441,2    JMJ5 Tokio meteo  120  576  400  mapy pogody
18710,0    Moskwa meteo    90  576  400  mapy pogody
19860,0    USN Guam      120  576  400  mapy pogody
20015,0    USN Norfolk    120  576  400  mapy satelitarne
20302,0    USN Diego Garcia  120  576  400  mapy pogody
20525,0    USN Pearl Harbour 120  576  400  mapy pogody
21340,0    łączność amatorska 120  288  400  +/-5 kHz
21837,0    USN Pearl Harbour 120  576  400  mapy pogody
23010,0    USN Guam      120  576  400  mapy pogody
23331,5    Honolulu meteo   120  576  400  mapy satelitarne
23522,9    Tokio meteo    120  576  400  mapy satelitarne
28680,0    łączność amatorska 120  288  400  +/-5 kHz
137xxx     satelity meteo.  240  264  AM-FM synchr.linii
137300     Meteor 3-3,              podane wartości
        Meteor 3-4,              odnoszą się do
        Meteor 3-5,              wszystkich 
137400     Meteor 3-2              satelitów
137500     NOAA-10, NOAA-12
137620     NOAA-9, NOAA-11
137770     NOAA-9, NOAA-10
        NOAA-11, NOAA-12
137800     FY1B
137850     Meteor 2-19,
        Meteor 2-20
144700     łączność amatorska 120/ 288/ AFSK  podane wartości
432700     łączność amatorska 240  576  AFSK  graniczne LPM
1296700    łączność amatorska "   "  AFSK  i IOC
1691000    satelita FY1B,   240  264  AM-FM synchr.linii
        satelita GMS 4,
        Meteosat 4,
        Meteosat 5
1694500    Meteosat 4,
        Meteosat 5
1698000    satelita FY1B,
        NOAA-10, NOAA-12
1707000    satelita FY1B,
        NOAA-9, NOAA-11
________________________________________________________________
Wydanie z dn. 20.03.1999.

© Prawa autorskie Krzysztof Dąbrowski, OE1KDA.